Hitachi Construction Machinery

Thailand

การจัดโรดโชว์ขึ้นเป็นครั้งแรกของรถขุดขนาดเล็ก 4-5มิถุนายน

25 May, 2016

ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรม Road Show รถขุดขนาดเล็กขึ้น ที่จังหวัดจันทบุรีเป็นครั้งแรก สืบเนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องด้านความต้องการเครื่องจักรขนาดเล็กเพื่อใช้ในการเกษตรในจังหวัดจันทบุรี ที่ซึ่งถูกจัดให้เป็นแหล่งผลิตหลักด้านผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูงถึง 56,000 ล้านบาท ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)

จากวิสัยทัศน์ของ ฮิตาชิคอนสตรัคชัน แมชีเนอรี (ประเทศไทย) จำกัดที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการ และชาวเกษตรกรในการช่วยขับเคลื่อนเศรฐกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการผลิตได้ ทาง ฮิตาชิคอนสตรัคชัน แมชีเนอรี (ประเทศไทย) จำกัด จึงจัดกิจกรรม Road Showขึ้น ในวันเสาร์ที่ 4 ถึง วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 ณ ศูยน์บริการ ฮิตาชิ จังหวัดจันทบุรี เวลา 10:00 – 17:00 น. ในกิจกรรมนี้ลูกค้าทุกท่านสามารถเป็นเจ้าของรถขุดขนาดเล็กได้อย่างรวดเร็วง่ายดาย  เชิญชมรถขุดในตระกลูรถขุดขนาดเล็กของเราได้ทั้ง 3 รุ่น , ZX 33U, ZX 48U และ ZX 55U พร้อมสัมผัสประสบการณ์จริงกับ กิจกรรม Test Drive ในรุ่น ZAXIS 33U, ร่วมเล่นเกมส์รับของรางวัลมากมาย พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม บริการฟรีตลอดวัน  พลาดไม่ได้!! กับเงื่อนไขพิเศษเฉพาะในงานสำหรับเครื่องจักรใหม่พร้อมส่วนลดพิเศษสำหรับอะไหล่ทุกรายการ