Hitachi Construction Machinery

Thailand

รายงานข้อมูลจาก ConSite

ConSiteConSite คือบริการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมสำหรับเชื่อมโยงลูกค้ากับพื้นที่ก่อสร้างเข้าด้วยกัน

ผู้จัดจำหน่าย - ญี่ปุ่น


อดีตพนักงานขายฝ่ายบริการของ Hitachi Construction Machinery ประเทศญี่ปุ่น (ขณะนี้เขากำลังทำงานที่ Hitachi Construction Machinery ภูมิภาคเอเชียและ Pacific Pte Ltd)

เสียงจากผู้จัดจำหน่าย

บทบาทของ “พนักงานขายฝ่ายบริการ” คือการไปเยี่ยมเยือนลูกค้าที่สำคัญเพื่อจัดเตรียมแผนบริการที่เหมาะสมมากที่สุดในแต่ละเดือน เพื่อป้องกันปัญหาเครื่องจักรไม่สามารถทำงานได้กะทันหัน เราจึงใช้ผลลัพธ์จากรายการตรวจเครื่องจักร รูปภาพ และข้อมูลการทำงานเพื่ออภิปรายแผน

เนื่องจากรายงานประจำเดือนของ ConSiteประกอบด้วยข้อมูลการทำงานทั้งหมดที่สำคัญ เราจึงหยิบยกข้อมูลจากรายงานมาประยุกต์ใช้ได้แม้เครื่องจักรแต่ละเครื่องจะประสบปัญหาที่แตกต่างกันก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น ผมกำลังตรวจสอบประเด็นต่อไปนี้ด้วยรายงานประจำเดือน

  • ผมตรวจสอบส่วนประกอบอย่างระมัดระวังมากขึ้นเมื่อเครื่องจักรมีโหลดที่สูงขึ้นหรือมีอุณหภูมิไฮโดรลิคสูงเกินมาตรฐาน
  • ผมพยายามแนะนำช่วงเวลาที่ต้องยกเครื่องอุปกรณ์ทั้งหมดใหม่โดยอาศัยข้อมูลการทำงาน
  • ไม่ใช่เพียงแค่แนะนำบริการเท่านั้น แต่ผมยังสามารถแนะนำเครื่องจักรรุ่นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานของลูกค้าเราได้อีกด้วย เมื่อผมสังเกตเห็นว่าเครื่องจักรมีอัตราการสวิงที่สูงขึ้น ผมอาจแนะนำเครื่องจักรแบบไฮบริดที่อาจช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำงานของลูกค้าได้

ด้วยรายงานข้อมูลจาก ConSiteเราจึงสามารถใช้เวลาของเราไปกับการพูดคุยกับลูกค้าของเราได้มากกว่า แทนที่จะเสียเวลาไปกับการค้นหาข้อมูล เราคิดว่าการที่เราสามารถตรวจสอบรายงานผ่าน iPhone ได้อย่างรวดเร็วในระหว่างการไปเยี่ยมลูกค้าของเรานั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง

Mr. Iwakiriอดีตพนักงานขายฝ่ายบริการ

หนังสือรับรอง

ลูกค้า - อินโดนีเซีย

รายงาน ConSiteเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว รายงานบอกให้เราทราบถึงต้นเหตุของปัญหา...

อุตสาหกรรม: ผู้รับเหมาทำเหมืองแร่
PT. Primacon คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ลูกค้า - อินโดนีเซีย

เรากำลังรอการทำงานเช่นนี้อยู่ ระบบสำหรับการควบคุมส่วนกลางนั้นมีความสำคัญมาก...

อุตสาหกรรม: ป่าไม้
PT. Kutai Chip Mill คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ผู้จัดจำหน่าย - ญี่ปุ่น

บทบาทของ ``พนักงานขายฝ่ายบริการ`` คือการไปเยี่ยมเยือนลูกค้าที่สำคัญเพื่อจัดเตรียมแผนบริการที่เหมาะสมมากที่สุด...


ผู้จัดจำหน่าย HCMJ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Home

Top of This Page
This website uses cookies

By visiting our website, you consent to our and third party use of cookies. Read more about cookies in our privacy policy.