Hitachi Construction Machinery

Thailand

รายงานข้อมูลจาก ConSite

ConSiteConSite คือบริการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมสำหรับเชื่อมโยงลูกค้ากับพื้นที่ก่อสร้างเข้าด้วยกัน

ลูกค้า - อินโดนีเซีย

picture2
อุตสาหกรรม: ผู้รับเหมาทำเหมืองแร่
PT. Primacon

เสียงจากลูกค้า

Primaconคือผู้รับเหมาทำเหมืองแร่ที่มีรถขุดดินและรถบรรทุกเทท้ายกว่าหนึ่งร้อยคัน

รายงาน ConSiteเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว รายงานจะบอกเราเกี่ยวกับต้นเหตุของปัญหาเมื่อเกิดกรณีอุบัติเหตุขึ้น เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เราจะพูดคุยกับผู้จัดการพื้นที่ก่อสร้าง หากเราได้รับรายงานการเตือนปัญหาเดิมซ้ำๆ เราจะติดต่อกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง นอกจากนี้ เรายังทำการติดตามผลของรายงานการเตือนปัญหาในการพบปะตอนเช้าก่อนเริ่มการปฏิบัติงานด้วย

ผมยังตรวจสอบรายงานประจำเดือนของ ConSiteผ่านโทรศัพท์มือถือของผมอีกด้วย ในรายงาน เราจะคอยตรวจดูอัตราส่วนที่ไม่มีการทำงาน หากอัตราส่วนที่ไม่มีการทำงานสูง เราจะติดต่อผู้จัดการพื้นที่ก่อสร้าง ผู้บังคับบัญชาของผู้ปฏิบัติงานสามารถประเมินประสิทธิภาพของการทำงานได้โดยการสอบถามสาเหตุของอัตราส่วนที่ไม่มีการทำงานสูงกับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสาเหตุของปัญหาอาจมาจากฝนตก การทำงานล้มเหลว การจ่ายเชื้อเพลิง หรืออื่นๆ

ตามที่ระบุในสัญญา เราจำเป็นต้องชำระเงินค่าปรับเมื่อเราใช้เชื้อเพลิงมากเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนั้น เราจึงมุ่งเน้นไปที่การลดการใช้เชื้อเพลิง ในรายงาน เราจะพบดัชนีโหมด ECO และ PWR ผู้ปฏิบัติงานมักเลือกใช้เครื่องจักรด้วยโหมด PWR ด้วยการแสดงอัตราจริงของโหมด PWR ในรายงานประจำเดือนของ ConSiteเราจึงสามารถควบคุมการใช้เชื้อเพลิงในปริมาณมากได้

ความพร้อมใช้งานเครื่องจักรของ Hitachi ถือว่าดีมาก เรามีเครื่องจักรที่พร้อมใช้งานถึง 87% จากเครื่องจักรทั้งหมดของเรา

Mr. Surya เจ้าของกิจการ

หนังสือรับรอง

ลูกค้า - อินโดนีเซีย

รายงาน ConSiteเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว รายงานบอกให้เราทราบถึงต้นเหตุของปัญหา...

อุตสาหกรรม: ผู้รับเหมาทำเหมืองแร่
PT. Primacon คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ลูกค้า - อินโดนีเซีย

เรากำลังรอการทำงานเช่นนี้อยู่ ระบบสำหรับการควบคุมส่วนกลางนั้นมีความสำคัญมาก...

อุตสาหกรรม: ป่าไม้
PT. Kutai Chip Mill คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ผู้จัดจำหน่าย - ญี่ปุ่น

บทบาทของ ``พนักงานขายฝ่ายบริการ`` คือการไปเยี่ยมเยือนลูกค้าที่สำคัญเพื่อจัดเตรียมแผนบริการที่เหมาะสมมากที่สุด...


ผู้จัดจำหน่าย HCMJ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Home

Top of This Page
This website uses cookies

By visiting our website, you consent to our and third party use of cookies. Read more about cookies in our privacy policy.